Wieliczka1stec1janowicestolGaj1dabrowka
jesteś w »Aktualności
Już w najbliższą sobotę tj. 8 sierpnia odwiedzimy kolejną winnicę na Małopolskim Szlaku Winnym :)

Tym razem odwiedzimy Winnicę Uroczysko w Janowicach koło Tarnowa.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA -> BRAK MIEJSC !!!


Rozpoczynamy o godz.11.00 /BARDZO PROSIMY O PUNKTUALNOŚĆ/

W programie:
spacer po winnicy, prelekcja dot. historii winiarstwa w Małopolsce, stanu obecnego małopolskich winnic, degustacja win, dyskusja.

Spotkanie poprowadzi Wojciech Bosak :)

W tym roku ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną bardzo prosimy aby każdy z uczestników miał maseczkę, rękawiczki, własny kieliszek.
Osoby które dokonały rejestracji proszone są o dostarczenie podpisanych oświadczeń covid, RODO.

 

Projekt „Szlak Winny w Małopolsce” realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. „Małopolska Gościnna”
 

 

Regulamin wraz z wytycznymi przy organizacji Dni Otwartych Winnic 2020 r.

 

 
1.      Wewnętrzne zasady organizatora wydarzenia.
1.      Na potrzeby organizacji Dni Otwartych Winnic Gorczańska Organizacja Turystyczna powołuje koordynatora do spraw zdrowotnych oraz stałego kontaktu z wyznaczoną osobą z właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
2.      Zapewnia dodatkowe procedury dla osób pracujących przy realizacji Dni Otwartych Winnic:
a.    zbiera dane kontaktowe do obsługi wydarzenia (tzw. tracking pracowników);
b.    obowiązkowe maseczki/przyłbice u wszystkich pracowników, szczególnie mających kontakt z uczestnikami;
c.    dezynfekcja dłoni przy wejściu na teren imprezy i wyjściu;
d.    w toaletach dostępne środki do dezynfekcji;
e.    oznaczenie dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej;
f.     wyposażenie personelu sprzątającego w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji;
g.    zapewnia szkolenie pracowników w zakresie bezkontaktowej obsługi publiczności oraz procedur stosowanych na imprezie;
j.      opracowuje odpowiednie zapisy do umów z kontrahentami i pracownikami na umowę zlecenie/dzieło ( klauzula RODO dotycząca udostępniania danych GIS, oświadczenie o stanie zdrowia)
 
2.      Zasady pracy wykonawczej.
1.      Prowadzący prelekcje podczas Dni Otwartych Winnic oraz właściciele winnic zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia na temat stanu zdrowia w momencie przystąpienia do pracy.
2.      Przeprowadzanie prezentacji będzie możliwe przy dostosowaniu odległości 2 metrów pomiędzy występującymi.
3.      Obowiązkowe korzystanie z rękawiczek, maseczek, przyłbic, własnych kieliszków przez prowadzących spotkanie.
 
3.      Polityka informacyjna dla uczestników Dni Otwartych Winnic
1.        Organizatorzy Dni Otwartych Winnic wprowadzają dodatkowe obowiązki w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego.
a.       Każdy uczestnik Dni Otwartych Winnic podpisuje klauzule dot. ochrony danych osobowych, umożliwiające Organizatorowi udostępnienie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych uczestników imprezy;
b.      Każdy uczestnik Dni Otwartych Winnic ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się
w materiały ochrony osobistej;
c.        Każdy uczestnik Dni Otwartych Winnic składa obowiązkowe pisemne oświadczenia przy wejściu na imprezę, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Zalecane jest przyniesienie gotowego podpisanego oświadczenia na imprezę i pozostawienie przed wejściem na teren imprezy.
d.      Uczestnicy imprezy poddadzą się badaniu temperatury przed wejściem na spotkanie.
2.      Uczestnicy zostaną poinformowani z wyprzedzeniem:
a.        o tym, że uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać;
b.      o zasadach uczestnictwa w danym wydarzeniu pod kątem zasad logistyki i bezpieczeństwa na terenie wydarzenia.
c.       Otrzymają klauzulę RODO i oświadczenie do podpisu na adres email
3.      Zbieranie danych osobowych i kontaktowych:
a.        Dane te umożliwiają łatwy kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu.
b.       Zbieranie danych ma ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.
c.        Dane po uzyskaniu przez Organizatora będą przechowywane przez 2 tygodnie od udziału
w danym wydarzeniu
d.      Forma zbierania danych  
a)    Wcześniejszy kontakt telefoniczny z organizatorem w czasie którego organizator rezerwuje wejściówkę.
b)   Zbiera dane trackingowe wraz z akceptacją regulaminu z RODO i oświadczeniem, że jeżeli wystąpią u uczestnika objawy choroby nie weźmie udziału w wydarzeniu i poinformuje
o tym organizatora.
c)    Informuje o procedurze wejścia
 
4     Zasady bezpieczeństwa na terenie wydarzenia:
 
Wydarzenia będą odbywać się na świeżym powietrzu w miejscach i / lub w miejscach odpowiednio wentylowanych i wietrzonych (winiarnie).
Zachowanie higieny stref dla publiczności oraz zaplecza powinno uwzględniać:
a.       środki do mycia i dezynfekcji dostępne na terenie imprezy, m.in. w toaletach oraz przy wejściach na teren imprezy i wyjściach,
b.      udostępnienie możliwie jak największej liczby toalet i organizacja przedsięwzięcia tak, aby móc zachować wymagany dystans;
c.        oznaczenie dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej, postępowanie
z odpadami zgodnie w Wytycznymi Ministerstwa Klimatu i GIS;
d.      umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji mycia rąk według rekomendacji GIS
z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością i dzieci (odpowiednia wysokość)
 
5.        Prowadzenie działalności handlowej podczas wydarzenia.
 
1.      Właściciele winnicy wykonujący bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania są zobowiązani do zakrywania nosa i ust. Zalecane jest stosowanie maski, maseczki, albo przyłbicy.
2.      Zaleca się, aby pojemniki z płynem dezynfekującym zostały zapewnione przy wejściach,
w toaletach i przy punktach sprzedaży.
3.      Należy zapewnić odległość między stanowiskami pracy w tym przy stoiskach sprzedażowych wynoszącą co najmniej 1,5 metra (chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej).
 
6.        Dodatkowe procedury podczas Dni Otwartych Winnic
Obowiązek zachowania 2-metrowej odległości pomiędzy uczestnikami.
 
7.        Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia.
1.      Organizatorzy mają obowiązek udostępnić listę uczestników i pracowników odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
2.      Rekomenduje się stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt
z zakażonym. 
 
 

 

Załączniki – instrukcje:

 

- mycia rąk
- dezynfekcji rąk
- prawidłowego zdejmowania maseczki
- prawidłowego zdejmowania rękawiczek
- gospodarowanie odpadami

 

Archiwum: